ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ​:

ເງື່ອນໄຂການແຂ່ງຂັນຂອງລະດູການ 2019 ໃດ້ກຳໜົດໄວ້ລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້;

 • ສະໂຕຣກເພຼ "Stroke play":

  • ລະບົບຄິດໄລ່ຄະແນນ ສະໂຕຣກ ແມ່ນການຄິດໄລ່ຄະແນນຕີຈິງທີ່ເຮັດໄດ້ໃນໜຶ່ງລອບສະໜາມຂອງ 18ຂຸມ, ໃນການແຂ່ງຂັນແບບນີ້, ຜູ້ຊະນະແມ່ນຜູ້ທີ່ຫຼີ້ນທີ່ຕີ "ສະໂຕຣກ" ໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໜຶ່ງລອບສະໜາມ.

 • ແບບຄະແນນລວມ "Gross":

  • ການແຂ່ງຂັນພາຍໄຕ້ລະບົບ ສະໂຕຮກເພຼ "Stroke play" ຕາມກົດຂໍ້ບັງຄັບໃນການຄິດໄລ່ຄະແນນລວມຄືກັນ "gross scoring".

 • ແບບແຮນດີແຄັບ "Net":

  • ການແຂ່ງຂັນພາຍໄຕ້ລະບົບ ສະໂຕຣກເພຼ ຄືກັນ "stroke play"; ການແຂ່ງຂັນແບບມີແຮນດີແຄັບ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຫຼີ້ນຕ້ອງມີແຕ້ມຕໍ່ "handicap index" ທີ່ສະສົມໃດ້ຈາກການຫຼີ້ນແບບຄະແນນລວມ "gross score".

  • ໝາຍເຫດ ຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ບໍ່ມີແຮນດີແຄັບສະສົມ "ປະຫວັດການຫຼີ້ນ" ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນແບບແຮນດີແຄັບ "handicap competition". 

 • ລາງວັນຜູ້ທີ່ຊະນະເລີດ "Winner's Prizes":

  • ຜູ້ຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນແບບຄະແນນລວມ "Gross winners" ຈະໄດ້ຮັບຂັນລາງວັນ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກມູນຄ່າປານກາງ.

  • ຂັນລາງວັນສຳລັບຜູ້ຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນແບບມີແຮນດີແຄັບ "Net winners"ຈະໄດ້ຮັບຂັນ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

  • ໝາຍເຫດ ການແຂ່ງຂັນແບບມີແຮນດີແຄັບຄິດໄລ່ຄະແນນຕາມລະບົບ System 36.

 • ການຕັດສິນ "Ruling":

  • ເພື່ອເຮັດໄຫ້ເກມການແຂ່ງຂັນກິລາກ໊ອຟດຳເນີນໄປຢ່າງບໍລິສຸດຍຸດຕິທຳ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດຂໍ້ບັງຄັບຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. 

  • ຜູ້ຫຼີ້ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດກ໊ອຟສາກົນ "R&A and USGA rules of golf" ແລະ ກົດສະໜາມ. "Local rule"

  • ຫາກມີການຝ່າຝືນ ຫຼື ກະທຳຜິດກົດກ໊ອຟຈະຖືກຕັດສິດອອກຈາກການແຂ່ງຂັນໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ແມ້.

  • ການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດກະຕິກາການແຂ່ງຂັນຕ້ອງຖືກປັບໂທດຕາມກົດກົດກົດລະບຽບ ແລະ ອາດຖືກຕັດສິນອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ.

 

 

ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ

ວັນທີ: 13 July 2019

ສະໜາມກ໊ອຟ: Long Vien Golf Club

ຄ່າສະໝັກ: 800,000 LAK (ລວມລົດກ໊ອຟ, ກຣີນຟີ, ແຄັດດີ່ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ)

ເປີດຮັບສະໝັກ: 25 June 2019

ປິດຮັບສະໝັກ: 11 July 2019

ເວລາເລີ້ມການແຂ່ງຂັນ: 7 am Shotgun start

 

ການຈ່າຍເງິນ

 • ຈ່າຍເງິນສົດຢູ່ສະໜາມ

 • ຈ່າຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ BCEL Transfer

  • ຊື່ບັນຊີ: Souliya Phantavong

  • ເລກບັນຊີ: 018-12-00-00657054-001

 

 

ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ +856 20 58 588 883 ຫຼື ອີເມວ info@wgalaos.org

93 Thadeua Rd

Ban Sounemone, Vientiane

Tel: +856 20 28 928 956

Socials

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

Explore

©2020 World Golf Asia